top of page

לימוד חושים לפי גישה מונטסורית מאפשר לילד חווית למידה מרגשת והבנה מיידית של מושגים מופשטים כמו טקסטורה, גוונים, אומדן אורך, היקפים ועוד. המפגש עם אביזרי משחק בעלי תכונות של אלמנטים אמיתיים שקיימים בעולם האמיתי, נותן תוקף להיותם של הילדים חלק מכל מה שקיים בעולם.

"בתוך הילד, ישנה רוח גדולה שעלינו לקרוא לה, לעורר אותה, להעיר אותה" (מריה מונטסורי) 

bottom of page