top of page
NEW_MATH1.png

לימוד מתמטיקה לפי גישה מונטסורית מאפשר לילד להבין את משמעות המספרים והכמויות באופן מוחשי בעזרת עזרים מונטסוריים גאוניים בפשטותם. הילד צובר את הידע הנדרש, באופן המאפשר חווית הצלחה שמעלה את הביטחון עצמי הודות לדרך ההגיונית ולהמחשה הברורה של המושגים והפעולות.
 

"על החינוך לעשות שימוש בכוחותיו הפנימיים של הילד בכדי שהוא יוכל להדריך את עצמו" (מריה מונטסורי)

לקוחות יקרים, שימו לב: תיאור המוצרים באתר, מבוסס על תיאור המקור והינו בגדר המלצה בלבד

bottom of page